Zajęcia w ramach kursu ogólnouczelnianego “Ciekawostki o Rosji …” będą odbywać się w każdy poniedziałek w godzinach 16:30 – 17:17 w s.332. W grupie są jeszcze wolne miejsca.