Studium Języków Obcych wydaje dwujęzyczne certyfikaty potwierdzające ukończenie lektoratu.
Aby otrzymać certyfikat należy wpłacić 15 zł na konto nr:

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole

W tytule wpłaty napisać: opłata za certyfikat języka …, poziom …, imię i nazwisko, nr indeksu, rok i kierunek.

Z dowodem wpłaty i indeksem proszę zgłosić się do sekretariatu SJO, ul. Oleska 48, pokój 326.