Wszystkie zajęcia w Studium Języków Obcych będą odbywały się w trybie zdalnym do końca semestru letniego z wykorzystaniem dotychczas stosowanych sposobów łączności (Microsoft Teams, platforma Moodle, Zoom, poczta uczelniana),  w zależności od prowadzącego.

Doktoranci, którzy przygotowują się do egzaminu z języka rosyjskiego będą poinformowani przez panią dr Bożenę Kołoszuk-Komincz o ewentualnym spotkaniu w budynku uczelni.