Egzamin „BULATS” z  języka angielskiego  zostanie przeprowadzony w dn. 14  maja 2019 r.

Opłaty w wysokości:

  •   140,-zł  dla studentów UO lub
  •   150,-zł  dla osób niestudiujących na UO

proszę wpłacać  do dnia 06.05.2019 r. na konto UO:

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole

W  tytule  opłaty  proszę   napisać:  imię  i  nazwisko, egzamin  BULATS  z  języka  angielskiego.

Z dowodem wpłaty proszę zgłosić się do sekretariatu SJO do dn. 06.05.2018r.! jest to warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, nie będzie zwrotu wpłaty. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.