EGZAMIN OGÓLNOUCZELNIANY Z J. NIEMIECKIEGO B2

odbędzie się

29.06.2023, o godzinie 9.00 w sali 249 (Instytut Fizyki, ul. Oleska 48).

Prosimy o przybycie o 8.30 z legitymacją studencką.