Wykładowca Symbol grupy Sala
mgr A. Maczura

 

 

mgr J. Mynte

 

mgr J. Jędrzejowski

 

mgr K. Piętos

 

mgr J. Szczerba

 

 

 

 

 

PPS/II/5/B2

MCPs/III/1/B2

 

PPSs/III/1/B2

 

PPS/II/1/B2

 

PPS/II/3/B2

 

FAB/II/1/B2

s. 154

ul. Oleska 48

mgr J. Ciuk

 

 

 

 

mgr E. Leśniewska

 

 

mgr K. Łozińska

 

 

 

mgr F. Nowicki

FAB/II/4/B2

PPS/II/2/B2

EPT/II/2/B2

EPT/II/3/B2

 

FAB/II/2/B2

FAB/II/3/B2

 

EPT/II/4/B2

EPT/II/5/B2

MCP/II/1/B2

 

PPS/II/3/B2

EPT/II/1/B2

 

 

 

Aula A i B

 

Ul. Oleska 48