Egzamin poprawkowy B2 z języka francuskiego

21.02.2023

godz.10.30

 

 

Przedmiot Symbol

grupy

Ilość osób Sala

 

Prowadzący
Lektorat z języka francuskiego

 

 

MW/II/F/B1B2

 

3

 

219 Collegium Maius

mgr A. Bogocz

 

Po części pisemnej odbędzie się część ustna