Egzamin  poprawkowy B2 z języka hiszpańskiego

16.02.2023

godz. 9.30

 

 

Przedmiot Symbol

grupy

Ilość osób Sala

 

Prowadzący
Lektorat z języka hiszpańskiego

 

 

F/II/H/B1B2

MW/II/H/B1B2

FA/II/H/B1B2

 

8

 

337 SJO

mgr K.Horożaniecka

mgr K. Krupa_walkowiak

 

Po części pisemnej ok. godz. 11.30 odbędzie się część ustna

 

Sala 337 grupa FA/II/H/B1B2 prow. mgr K. Krupa-Walkowiak

Sala 335 grupy F/II/H/B1B2 oraz MW/II/H/B1B2 – prow. mgr K.Horożaniecka