Harmonogram egzaminu poprawkowego B2 z języka rosyjskiego

1.09.22

  1. 9.30 – część ustna
  2. 10.00-11.45 – część pisemna

 

Przedmiot Symbol

grupy

Ilość osób Sala

 

Prowadzący
Lektorat z języka rosyjskiego

 

 

MW/II/R/B2

1 234 dr Alicja Przyszlak