Egzamin poprawkowy z języka angielskiego B2 odbędzie się 11.02.2020 o godzinie 9:00 w sali 334 SJO. Proszę wcześniej skontaktować się z wykładowcą w sprawie egzaminu ustnego.