Egzamin poprawkowy z języka angielskiego dla doktorantów odbędzie się dn.12.09.2018 o godzinie 16.00, w sali 339, SJO, III piętro.