Egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się dn. 16.02.2023r. w sali 1 Collegium Pedagogicum o g. 9:00