Egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego na poziomie B2 odbędzie się 1.09.2020 o g. 9.00 w sali 332.