Egzamin pisemny B2 z języka angielskiego odbędzie się zdalnie (MS Teams, Moodle) w
dniach: 22.06.2020 i 23.06.2020.

Egzaminy z języka niemieckiego na poziomie B2 odbędą się zdalnie
22.06.2020 o godz. 9.00.

Egzamin z języka rosyjskiego na poziomie B2 odbędzie się na platformie Teams 22.06.20 o godz. 9.00.