Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w międzywydziałowej grupie z języka francuskiego na poziomie  początkującym A1. Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 19.02.2019 o godz. 18.00, s. 335