Spotkania organizacyjne grup międzywydziałowych w sprawie ustalenia dni i godzin odbywanych zajęć odbędą się:

  • grupa MW/II/B2 (po mgr E. Ruckiej-Rink), spotkanie 6.10.2020, godz. 18:30 na Teams, lektor prowadzący: mgr Bożena Zbroińska
  • grupa MW/I/B1B1+ (nowa grupa), spotkanie 6.10.2020, godz. 19:00 na Teams, lektor prowadzący: mgr Bożena Zbroińska
  • grupa MW/II/B1 (kontynuująca), spotkanie 6.10.2020, godz. 18:00 na Teams, lektor prowadzący: mgr Małgorzata Hrebeniuk