1. Grupa międzywydziałowa kontynuująca ( II semestr ) – 06.10.2020 godz. 16:00 s.332

2. Grupa międzywydziałowa rozpoczynająca ( I semestr ) – 06.10.2020 godz. 16:30 s.332