Spotkanie organizacyjne w sprawie ustalenia planu zajęć z lektoratu j. rosyjskiego B1/B2 odbędzie się 07.10.2019 o 17:30 w s.332. Na spotkanie powinni przybyć także studenci, którzy chcą rozpocząć naukę j. rosyjskiego na poziomie B1/B2, a nie są zapisani do grupy. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.