Kierownik Studium

mgr Elżbieta Tracz
pok. 325, tel: (0-77) 452 70 81
e-mail: tracz@uni.opole.pl

 

Z-ca Kierownika Studium

mgr Iwona Karpińska
pok. 327, tel: (0-77) 452 70 81
e-mail: karpinska@uni.opole.pl