Konsultacje mgr Elżbiety Tracz w dniu 7.02. są przeniesione na 5.02.2018 na godz. 10:00.