Konsultacje mgr Małgorzaty Hrebeniuk w czasie sesji poprawkowej będą odbywały się w środę od 10.00 do 11.00 w sali 324 SJO (konsultacje stacjonarne) oraz w piątek od 14.30 do 15.30 (konsultacje online).