Konsultacje mgr Małgorzaty Hrebeniuk 6.07. 2021 (9.00-10.00) odbędą się formie stacjonarnej w SJO (s.324).