obraz - Uniwersytet_Opolski.jpg

obraz - usosweblogo1_smallfonts_white.gif

obraz - TELC_grau-100-pikseli.jpg

obraz - eduroam_logo_trans.gif

obraz - sermo-logo-jpg.jpg

Kurs z języka angielskiego dla pracowników UOSzanowni Państwo,

W dniu 04.07.2017 na spotkaniu organizacyjnym oraz teście diagnostycznym ustalono następujące terminy spotkań w ramach kursu rozpoczynającego się od października: 

wtorki: 
9:00 - 10:30 grupa na poziomie C1
10:30 - 12:00 grupa na poziomie B2/C1

środy: 
12:30 - 14:00 grupa C1
14:00 - 15:30 grupa B2/C1

Wynik między 51-67 kwalifikuje do grupy B2/C1, natomiast 68-84 do grupy C1.

Osoby nieobecne na spotkaniu proszone są o samodzielne rozwiązanie testu diagnostycznego, który jest dostępny na stronie SJO w zakładce "testy diagnostyczne" oraz przesłanie wyniku na adres: jciuk@uni.opole.pl Studium Języków Obcych UO,
ul. Oleska 48, 45-052 Opoletel/fax: (0-77) 452 70 80
e-mail: sjo@uni.opole.pl

dol