Z żalem przychodzi nam powiadomić o śmierci naszego emerytowanego lektora, dr Stanisława Jędrzejowskiego, który odszedł 28.12 br. przeżywszy 87 lat. Rozpoczął swoją pracę w Studium Języków Obcych ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w roku 1973 jako wykładowca języków klasycznych: łaciny, greki oraz języka angielskiego. Oprócz lektoratów, prowadził również zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej. Pełnił funkcję Kierownika SJO przez dwie kadencje na przełomie lat 70s i 80s. Przeszedł na emeryturę w roku 2000. Starsi Koledzy i Koleżanki pamiętają Go jako doświadczonego dydaktyka, skoncentrowanego na pracy ze studentami, autora cenionego autorskiego skryptu Latin for Students of English Philology czy ćwiczeń dla studentów kierunków pedagogicznych. Młodsi, być może mogą czuć ‘dobrego ducha SJO’, którego współtworzył przez prawie 30 lat pracy w Studium, a który wciąż pozostaje naszą cenną wartością. Dziękujemy Panie Staszku! Absentes adsunt, mortui vivunt. / Nieobecni są obecni, zmarli żyją.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 4 stycznia 2023 roku o godzinie 11:00 w starej kaplicy Cmentarza Komunalnego w Opolu – Półwsi.