Zajęcia z mgr Ireną Kosiorowską – Majka dn. 27.10. oraz 29.10. nie odbędą się z powodu urlopu okolicznościowego. Natomiast w dniach 26.10. i 28.10. Zajęcia są również odwołane i będą odrobione w porozumieniu ze studentami.