Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Ponadto celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy.

Dodatkowo uczniowie będą uczestniczyć w kursie specjalistycznego języka angielskiego lub niemieckiego, co wzmocni szanse uzyskania lepszej pracy w przyszłości.

Czytaj więcej: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1