Zajęcia z kursu zmiennego Obrazki z Francji odbędą się 13.03.23.