Rejestracja  nieżetonowa na lektoraty B2+ z językiem specjalistyczny na semestr zimowy 2021/2022

  STUDIA STACJONARNE INŻYNIERSKIE II STOPNIA STUDIA  PIĘCIOLETNIE

 SJO zaprasza wszystkich studentów studiów inżynierskich II stopnia oraz studentów studiów pięcioletnich (semestr 9) do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy.

Informacje na ten temat na podstronie:

Rejestracja elektroniczna dla studentów    

  (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje)

 Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login.

 Termin rejestracji:       01.06. – 14.06.2021r.

 01.07.2021r.  – zatwierdzenie rejestracji

 Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować.

Grupy z opisem:

– “Przepis lektoratu”  NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ   i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu, tzn. zaliczony lektorat na poziomie B2+ z językiem specjalistycznym, np. Język angielski dla psychologów.