Egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego na poziomie B2 odbędzie się dn. 12.02.2018 o godz. 14:30 w sali 332.