Sekcja języka angielskiego

Kierownik: mgr Jolanta Jędryszczak-Mynte

mgr Joanna Bischof – jbischof@uni.opole.pl

mgr Jakub Ciuk – jciuk@uni.opole.pl

mgr Jolanta Jędryszczak-Mynte – Jolanta.Jedryszczak@uni.opole.pl

mgr Jacek Jędrzejowski – jjedrzej@uni.opole.pl

mgr Iwona Karpińska – karpinska@uni.opole.pl

mgr Ewa Leśniewska – elesniewska@uni.opole.pl

mgr Kinga Łozińska – kingaczajkowska@wp.pl

mgr Kamila Misiewicz – kmisiewicz@uni.opole.pl

mgr Anna Mróz – amroz@uni.opole.pl

mgr Małgorzata Nicieja – manic@uni.opole.pl

mgr Anna Maczura – apiechurska@uni.opole.pl

mgr Katarzyna Piętos – kpietos@uni.opole.pl

mgr Jerzy Szczerba – jszczerba@uni.opole.pl

mgr Elżbieta Tracz – tracz@uni.opole.pl

Sekcja języka niemieckiego i języków starożytnych

Kierownik: mgr Małgorzata Hrebeniuk

mgr Małgorzata Hrebeniuk – mhrebeniuk@uni.opole.pl

mgr Irena Kosiorowska-Majka – ikosiorowska@uni.opole.pl

mgr Ewa Rucka – erucka@uni.opole.pl

mgr Bożena Zbroińska – bzbroinska@uni.opole.pl

Sekcja języków romańskich i języka rosyjskiego

Kierownik: mgr Katarzyna Horożaniecka

mgr Katarzyna Horożaniecka – kasia.horozaniecka@gazeta.pl

dr Bożena Kołoszuk-Komincz – bkoloszuk@uni.opole.pl

mgr Katarzyna Krupa – kkrupa@uni.opole.pl