kolo-wlk-brytania Sekcja języka angielskiego

 

Koordynator zespołu językowego języka angielskiego: mgr Jakub Ciuk

 Zastępca koordynatora: mgr Ewa Leśniewska  

 

mgr Joanna Bischof – jbischof (at) uni.opole.pl

mgr Jakub Ciuk – jciuk (at) uni.opole.pl

mgr Jolanta Jędryszczak-Mynte – Jolanta.Jedryszczak (at) uni.opole.pl

mgr Jacek Jędrzejowski – jjedrzej (at) uni.opole.pl

mgr Iwona Karpińska – karpinska (at) uni.opole.pl

mgr Krzysztof Kozłowski – krzysztof.kozlowski (at) uni.opole.pl

mgr Mariusz Kurzak – mariusz.kurzak (at) uni.opole.pl

mgr Ewa Leśniewska – elesniewska (at) uni.opole.pl

mgr Kinga Łozińska – kingaczajkowska (at) wp.pl

mgr Kamila Misiewicz – kmisiewicz (at) uni.opole.pl

mgr Anna Mróz – amroz (at) uni.opole.pl

mgr Małgorzata Nicieja – manic (at) uni.opole.pl

mgr Filip Nowicki – filip.nowicki (at) uni.opole.pl

mgr Anna Maczura – apiechurska (at) uni.opole.pl

mgr Katarzyna Piętos – kpietos (at) uni.opole.pl

mgr Ewa Przestrzelska – ewa.przestrzelska (at) uni.opole.pl

mgr Jerzy Szczerba – jszczerba (at) uni.opole.pl

mgr Elżbieta Tracz – tracz (at) uni.opole.pl

mgr Anna Lysek – alysek (at) uni.opole.pl

 

kolo-niemcy1 Sekcja języka niemieckiego i języków starożytnych

 

Koordynator zespołu językowego języka niemieckiego i języków starożytnych:

mgr Małgorzata Hrebeniuk

 

mgr Małgorzata Hrebeniuk – mhrebeniuk (at) uni.opole.pl

mgr Irena Kosiorowska-Majka – ikosiorowska (at) uni.opole.pl

mgr Bożena Zbroińska – bzbroinska (at) uni.opole.pl

 

 

kolo-francja Sekcja języków romańskich i języka rosyjskiego

 

Koordynator zespołu językowego języków romańskich i języka rosyjskiego:

mgr Katarzyna Horożaniecka

 

mgr Katarzyna Horożaniecka – kasia.horozaniecka (at) gazeta.pl

dr Bożena Kołoszuk-Komincz – b.koloszuk (at) uni.opole.pl

mgr Katarzyna Krupa – Walkowiak – kkrupa (at) uni.opole.pl