obraz - Uniwersytet_Opolski.jpg

obraz - usosweblogo1_smallfonts_white.gif

obraz - TELC_grau-100-pikseli.jpg

obraz - eduroam_logo_trans.gif

obraz - sermo-logo-jpg.jpg

Odwołane zajęcia z j.hiszpańskiego z mgr Katarzyną Krupa -Walkowiak


Data dodania: 2016-11-21 12:17:29

Z powodu zwolnienia lekarskiego, w dniach 21-25 listopada, odwołane zostają zajęcia z mgr Katarzyną Krupa-Walkowiak.
+ więcej

Egzamin BULATS z języków obcych


Data dodania: 2016-11-07 15:42:48

Egzamin BULATS zostanie przeprowadzony w dn. 12 grudnia 2016 r.

Opłaty w wysokości:
130,-zł dla studentów UO lub
150,-zł dla osób nie studiujących na UO
proszę wpłacać do dnia 01.12.2016 r. na konto UO:

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole

W tytule opłaty proszę napisać: 
imię i nazwisko, egzamin BULATS z języka ................... .

Z dowodem wpłaty proszę zgłosić się do sekretariatu SJO do 1.12.2016 r. – jest to warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, nie będzie zwrotu wpłaty. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.
+ więcej

Przeniesienie dyżuru mgr Katarzyny Horożanieckiej


Data dodania: 2016-10-26 11:43:38

Dyżur mgr Katarzyny Horożanieckiej z dn. 2.11.2016 zostaje przeniesiony na dzień 3.11.2016 na godz. 13.30 do 14.30.
+ więcej

Testy poziomujące z języków obcych


Data dodania: 2016-10-02 10:41:28

Aby pomóc Państwu w wyborze właściwego poziomu lektoratu oraz jego zaplanowaniu oferujemy testy diagnostyczne z poszczególnych języków.


Test z języka angielskiego, udostępniony przez firmę obraz - logo-pearson.gif:

Test z języka niemieckiego:


Test z języka włoskiego:


Test z języka hiszpańskiego:


Test z języka francuskiego:

+ więcej

Języki starożytne - kursy ogólnouczelniane


Data dodania: 2016-09-29 15:17:57

Studenci zapisani na następujące kursy, proszeni są o przybycie na spotkanie organizacyjne do Studium Języków Obcych w dn. 10.10. o godz 16.30:

z mgr Ireną Kosiorowską-Majką s. 324: 
1."Łacina dla każdego" 
2. "Antyk łaciński i grecki. Wybrane zagadnienia z kultury śródziemnomorskiej"

z mgr Barbarą Trojanek-Grylak s. 330: 
1."Łacina w przysłowiach, zwrotach, sentencjach"
2."Kultura starożytnej Grecji i Rzymu".

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!, MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ RÓWNIEŻ W SEKRETARIACIE SJO - ZAPRASZAMY!
+ więcej

NIEMIECKI - Terminy zebrań organizacyjnych grup międzywydziałowych


Data dodania: 2016-09-28 23:53:40

Pobierz: NIEMIECKI-zebrania-org.pdf
+ więcej

Wolne miejsca w grupach z języków romańskich


Data dodania: 2016-09-28 23:21:33

Pobierz: ROMANSKIE-wolne-miejsca.pdf
+ więcej

Spotkania organizacyjne w grupach z języków romańskich


Data dodania: 2016-09-28 23:17:39

Pobierz: ROMANSKIE-zebrania-org.pdf
+ więcej

NIEMIECKI - zebranie organizacyjne dla grupy A1


Data dodania: 2016-09-27 23:02:27

Zebranie organizacyjne z grupą kontynuującą język niemiecki na poziomie A1 (zajęcia z mgr B. Zbroińską) odbędzie się 4.10.2016 (wtorek) o godz. 16:30 w sali 324 (SJO).

Obecność wszystkich studentów zapisanych do tej grupy jest obowiązkowa, ponieważ na spotkaniu zostaną ustalone dni i godziny odbywanych zajęć.
+ więcej

ROSYJSKI - zebranie organizacyjne grupy międzywydziałowej


Data dodania: 2016-09-27 10:58:58

Studenci grupy międzywydziałowej B1/B2/II ( grupa kontynuująca ) proszeni są o przybycie na spotkanie organizacyjne w celu ustalenia planu 05.10. na godz. 16:30 do s. 332. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.
Bożena Kołoszuk-Komincz
+ więcej

Strona 4 z 39


Studium Języków Obcych UO,
ul. Oleska 48, 45-052 Opoletel/fax: (0-77) 452 70 80
e-mail: sjo@uni.opole.pl

dol