obraz - Uniwersytet_Opolski.jpg

obraz - usosweblogo1_smallfonts_white.gif

obraz - TELC_grau-100-pikseli.jpg

obraz - eduroam_logo_trans.gif

obraz - sermo-logo-jpg.jpg

II prawo niestacjonarne - listy z jęz. angielskiego


Data dodania: 2009-09-22 18:34:19


Listy przyjęć na jęz. angielski - II prawo niestacjonarne - Pobierz plik PDF


+ więcej

Zapisy na język chiński


Data dodania: 2009-09-10 16:03:07


Studium Języków Obcych ogłasza nabór na lektorat języka chińskiego, który można realizować jako lektorat obowiązkowy, bądź jako lektorat dodatkowy (120 godz./2 sem.), płatny 200zł./sem.

Zapisy w sekretariacie SJO, pokój 326 w godz.8.00 – 15.00.


+ więcej

Grupa międzywydziałowa B1/B2 - jęz. rosyjski


Data dodania: 2009-06-15 19:05:02

Poniżej lista studentów w nowo utworzonej grupie międzywydziałowej B1/B2 z jęz. rosyjskiego. Są jeszcze wolne miejsca w tej grupie, prosimy się dopisywać.


+ więcej

Zapisy na lektorat na jęz. chiński


Data dodania: 2009-05-25 16:26:04

Uwaga!

Dotyczy zapisów na lektorat z języka chińskiego. Dokładne informacje:

Kliknij, aby zobaczyć PLAKAT!

+ więcej

Szczegółowa informacja o zapisach na lektoraty


Data dodania: 2009-05-19 18:25:40


Szczegółowa informacja o zapisach na lektoraty
w dniach 3 i 4 czerwca 2009


1. Decyzją J. M. Rektora ds. Kształcenia i Studentów nr 2/2009 z dn. 29.04.2009 r. począwszy od 01.10.2009 r. studenci mają obowiązek zdania egzaminu z lektoratu na poziomie B2. Niniejsza decyzja dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009.

2. Wszystkim studentom obecnego I roku, którzy nie są w stanie przystąpić do egzaminu na poziomie B2 po 120 godzinach, przysługuje dodatkowe 120 godzin bezpłatnego lektoratu, co umożliwi zdanie egzaminu na tym poziomie. W tym przypadku studenci obecnego I roku mają wydłużony czas realizacji lektoratu do końca VI semestru. Możliwe jest skorzystanie tylko z 60 godzin (I semestr pomostowy B1+) przed kursem B2.

3. Obowiązek zdania egzaminu na poziomie B2 nie dotyczy studentów kierunków filologii obcych. Ci studenci mogą zapisywać się na każdy poziom dowolnego języka.

4. SJO oferuje wszystkim studentom naukę języków obcych na dowolnym poziomie odpłatnie. Kurs trwa 120 godzin. Po kursie można otrzymać certyfikat potwierdzający znajomość języka na wybranym poziomie.

5. Zapisujemy również na język chiński.

Wszyscy studenci są proszeni o przyniesienie odpisu lub kserokopii świadectwa maturalnego na zapisy.+ więcej

Zapisy na lektoraty na semestr zimowy 2009/2010


Data dodania: 2009-05-07 07:04:01


Zapisy na lektoraty
odbędą się 3 - 4 czerwca 2009 w godz. od 9.00 do 14.00 w salach Studium Języków Obcych.

WSZYSTKIE osoby zapisujące się obowiązane są do okazania świadectwa maturalnego lub jego duplikatu.

Uwaga: Studenci, którzy zapiszą się na lektoraty, a nie zgłoszą się na zajęcia, będą musieli opłacić semestr nauki w wys. 200 zł.

+ więcej

Apel o pomoc dla studentki UO


Data dodania: 2009-05-04 17:13:36


Akademicki Komitet Pomocy Marlenie powołany przez studentów Uniwersytetu Opolskiego działający pod przewodnictwem Prorektora ds. kształcenia i studentów UO prof. Stefana Marka Grochalskiego zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o włączenie się do akcji zbiórki funduszy na pokrycie kosztów operacji

Marleny Szermet - studentki I roku prawa na UO.

...więcej w rozszerzeniu wiadomości.
+ więcejStudium Języków Obcych UO,
ul. Oleska 48, 45-052 Opoletel/fax: (0-77) 452 70 80
e-mail: sjo@uni.opole.pl

dol