Spotkania organizacyjne w grupach międzywydziałowych z języków francuskiego oraz rosyjskiego

 1. Język francuski

– Grupa międzywydziałowa rozpoczynająca naukę MW/I/F/A1A2 – prowadzący mgr Paweł Golda 2.03.22 g. 18.00 sala 335 SJO

Grupa rozpoczynająca naukę MW/II/F/B1B2 – prowadzący mgr Sandra Bogocz poniedziałek 28.02.22 g. 19.00  Teams     kontakt przez pocztę UO awidera@uni.opole.pl

Link do zespołu https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arlI5YKmwJ9Fo-cqjor8v_C-f1f5ZIfdPSNan-iJkeL81%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8137e45-858a-4d14-acaf-94303672a90a&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

kod: 97ilbij

2. Język rosyjski

– Grupa międzywydziałowa kontynuująca naukę MW/II/R/B1B2 – prowadzący dr Alicja Przyszlak         1.03.22  g. 18.00 sala 335

– Grupa międzywydziałowa rozpoczynająca naukę MW/I/R/B1B2 – prowadzący dr Daria        Ambroziak  1.03.22  g. 18.00 sala 337

– Grupa międzywydziałowa rozpoczynająca naukę na studiach II stopnia MW/I/R/B2+ – prowadzący dr Daria     Ambroziak  1.03.22 g. 19.00 sala 337