Spotkania organizacyjne w grupach z języków romańskich

 

Język francuski

– grupa rozpoczynająca naukę MW/I/F/A1A2     prowadzący mgr Paweł Golda

2.03.2021 (wtorek)  g. 19.00 Teams

 

Język hiszpański

– grupa rozpoczynająca naukę MW/I/H/A1A2 – prowadzący mgr Katarzyna Krupa-Walkowiak

2.03.2021 (wtorek) g. 7.30  Teams

 

– grupa kontynuująca naukę MW/II/H/A1A2 – prowadzący mgr Katarzyna Horożaniecka

3.03.2021 ( środa) g. 18.00 Teams