Terminy zebrań organizacyjnych grup międzywydziałowych

 

Grupy międzywydziałowe kontynuujące lektorat:

 

Grupa na poziomie B2 o symbolu MW/II/ B2 (zajęcia z mgr Małgorzatą Hrebeniuk) – zebranie organizacyjne: 03.03.2021 (środa) godz.18.00 na platformie MS Teams.

 

 

Grupy międzywydziałowe rozpoczynające lektorat:

 

Grupa na poziomie B2 o symbolu MW/I/B2 (zajęcia z mgr Bożeną Zbroińską) – zebranie organizacyjne: 03.03.2021 (środa) godz.19.00 na platformie MS Teams.

 

Studenci grup na poziomie A2 i B1 o symbolu  MW/I/A2 i MW/I/B1

zostaną poinformowani przez lektora prowadzącego zajęcia o terminie zebrania organizacyjnego na platformie MS Teams po utworzeniu odpowiednich zespołów. Proszę sprawdzać, czy zespoły zostały już utworzone.

 

 

Lektorat na poziomie B2+

(studia magisterskie dwuletnie)

Grupa na poziomie B2+ o symbolu II MGR MW/B2+ (zajęcia z mgr Małgorzatą Hrebeniuk) – zebranie organizacyjne: 03.03.2021 (środa) godz.19.00 na platformie MS Teams.

 

Obecność studentów zapisanych do wyżej wymienionych grup na zebraniach organizacyjnych jest obowiązkowa, ponieważ   zostaną na nich ustalone dni i godziny odbywania zajęć.