5.06.2018 w sali 3.2 o godz. 16:00 na Wydziale Prawa i Administracji odbędą się warsztaty YOUR BODY TALKS organizowane przy współpracy Studium Języków Obcych i Klubu Toastmasters Opole dla studentów i pracowników UO. Prezentowane ćwiczenia nauczą nas, jak pracować ciałem podczas mówienia, egzaminów ustnych i przemawiania w języku angielskim z uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej.