Wolne miejsca w grupach z języków romańskich

 

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w następujących grupach:

 

język hiszpański

Grupa F/I/H/B1B2   zajęcia wt. 7.30-9.00  i czw. 18.00-19.30    Teams

 

język francuski

Grupa międzywydziałowa dla początkujących – kurs intensywny- MW/I/F/A1A2 –

Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 2.03.2021 o g. 19.00  Teams

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem – sjo@uni.opole.pl lub z Koordynatorem Zespołu Języków Romańskich oraz Języka Rosyjskiego, mgr Katarzyną Horożaniecką – khorozaniecka@uni.opole.pl