Zarządzenia Rektora UO w sprawie zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych

ZARZĄDZENIE nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie:

zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych

Zarządzenie Rektora UO dotyczące lektoratów