Dyżur mgr Katarzyny Horożanieckiej w dn. 4.07.2019 zostaje przesunięty z g. 13.30-14.30 na g. 12.00-13.00.