Konsultacje z mgr Kingą Łozińską dn. 6.09.2023 r. odbędą się o g.12:00 zamiast o g.9:00.