Egzamin z łaciny dla studentów I roku Farmacji odbędzie się zdalnie 22.06.2020 o godz. 12.00.

Egzamin z łaciny dla studentów I roku Medycyny odbędzie się zdalnie 08.07.2020 o godz. 10.00.