Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Ponadto celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy.

Dodatkowo uczniowie będą uczestniczyć w kursie specjalistycznego języka angielskiego lub niemieckiego, co wzmocni szanse uzyskania lepszej pracy w przyszłości.

Czytaj więcej: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1

 

Projekt – Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3  to kontynuacja projektu Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1, w ramach którego Uniwersytet Opolski wraz innymi instytucjami kształci przyszłych pracowników.

Z ramienia Uniwersytetu tą działalnością zajmuje się Studium Języków Obcych, którego zadaniem jest zapewnienie kształcenia w zakresie języka niemieckiego i angielskiego zawodowego.

Kursy językowe prowadzone są w dwóch opolskich szkołach: Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Budowlanych. Nasi pracownicy przygotowują młodzież do pracy w zespołach międzynarodowych  lub w firmach zagranicznych, a ukończenie kursu, który trwa 76 godzin,  jest udokumentowane zaświadczeniem.

Dodatkowe informacje o projekcie Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 pobierz: KZRP-3 ulotka