Aby pomóc Państwu w wyborze właściwego poziomu lektoratu oraz jego zaplanowaniu oferujemy testy diagnostyczne z poszczególnych języków.

Test z języka angielskiego, udostępniony przez firmę PEARSON
Test diagnostyczny angielski
Jak interpretować wyniki testu przed zapisem na lektorat

Test z języka niemieckiego:
Test diagnostyczny niemiecki

Test z języka włoskiego:
Test diagnostyczny wloski

Test z języka hiszpańskiego:
Test diagnostyczny hiszpanski

Test z języka francuskiego:
Test diagnostyczny francuski

Test z języka rosyjskiego :

https://sjo.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Test_diagnostyczny_Jezyk_rosyjski.pdf