Kierownik Studium

mgr Jacek Jędrzejowski
pok. 325, tel: (0-77) 452 70 81
e-mail: jjedrzej@uni.opole.pl

 

Z-ca Kierownika Studium

mgr Jolanta Jędryszczak – Mynte
pok. 327, tel: (0-77) 452 70 81
e-mail: jhm33@uni.opole.pl