Informacje o certyfikacie językowym TELC

1. Jak mogę uzyskać certyfikat językowy telc?

Certyfikat językowy telc można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez telc GmbH. Egzamin ten można zdawać za pośrednictwem licznych centrów i ośrodków telc na terenie całej Polski. Lista takich instytucji dostępna jest na podstronie Centra i ośrodki egzaminacyjne.

2. Z jakich języków można zdawać egzamin telc?

Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego. Egzaminy dostępne są na różnych poziomach zaawansowania: od A1 (poziom podstawowy) do B2 (poziom zaawansowany). Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1, który jest nazywany poziomem biegłości językowej.
Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

3. Co testują egzaminy telc?

Egzaminy telc testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np.
• umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),
• umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca,
• umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,
• podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie.
• umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

4. Z jakich części składa się egzamin telc?

Egzaminy telc składają się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco:

* Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
* Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej.
* Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.
* Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

5. Czy certyfikat telc jest przydatny w pracy?

Posługiwanie się rozmaitymi językami obcymi w miejscu pracy oraz poza nim stanowi coraz ważniejszy element życia w dzisiejszej rzeczywistości. Przygotowując się do zdawania egzaminu telc można nabyć wiele cennych umiejętności zarówno językowych, jak i życiowych, które procentują w toku rozwoju naszej kariery. Zdobywamy przede wszystkim wiedzę w jaki sposób umiejętnie wykorzystać swoje zdolności językowe w poszczególnych sytuacjach zawodowych. Oczywiście jeśli ktoś decyduje się na zdobycie umiejętności posługiwania się mniej popularnym językiem, jego szanse na rynku pracy zdecydowanie wzrastają. Jest to związane z zawężonym kręgiem osób o podobnych kwalifikacjach.

6. Gdzie można uczęszczać na kurs przygotowujący do egzaminów językowych telc?

W chwili obecnej istnieje bardzo dużo możliwości wyboru. Zasadniczo kursy takie organizowane są w centrach i ośrodkach telc na terenie całego kraju.

7. Czy można zamówić testy z lat ubiegłych?

Testy z lat ubiegłych nie są udostępniane. Można jedynie korzystać z testów modelowych.

8. Kto ocenia egzamin telc?

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów szkolonym w Polsce przez Partnerów telc GmbH.

9. Czy mój nauczyciel może być moim egzaminatorem?

Nauczyciel nie może być egzaminatorem swojego ucznia.

10. Czy uzyskuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu?

Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty te są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację.

11. Czy można ponownie przystąpić do egzaminów telc i ile to kosztuje?

Egzaminy telc można zdawać ponownie w celu poprawienia oceny, lub w przypadku nie zdania egzaminu. Koszt egzaminu powtórkowego jest taki sam jak pierwszego egzaminu, bez względu na to, czy zdajemy cały egzamin, czy tylko część ustną, czy pisemną.

12. Jaki jest okres oczekiwania na wyniki?

Arkusze odpowiedzi kandydatów są wysyłane do Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem, gdzie są sprawdzane dwukrotnie. Następnie przygotowywane są certyfikaty. Cała procedura trwa około 8 tygodni.
Informacje pochodzą ze strony: www.telc.net Na stronie tej dostępne są także bezpłatne testy modelowe do pobrania na różnych poziomach.