Rok akademicki 2020/2021

https://sjo.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Zalacznik-2_KKr-4.pdf

https://sjo.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Zalacznik-1_KKr-2.pdf

Rok akademicki 2019/2020

https://sjo.uni.opole.pl/wp-content/uploads/SJO_Sprawozdanie-RealizacjiSystemu-Doskonalenia-i-Oceny-Jakosci-Ksztalcenia-2020-2.pdf

Rok akademicki 2019/2020

Zespół Oceny i Doskonalenia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2019/2020

 

Rok akademicki 2018/2019

Sprawozdanie z Doskonalenia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2018/19

 

Rok akademicki 2017/2018

Strategia doskonalenia i zapewnienia jakości kształcenia na rok 2017/18

Sprawozdanie z realizacji systemu oceny jakości kształcenia 2017-18

Sprawozdanie z realizacji systemu doskonalenia jakości kształcenia 2017-18

 

Rok akademicki 2016/2017

Ankieta dla pracowników SJO

Wyniki ankiet

Ankieta “Badanie funkcjonowania Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego w perspektywie pracowników” oraz opracowanie wyników jest autorstwa mgr Katarzyny Krupy-Walkowiak.

Ankieta oceny jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na rok 2016/17

Zespół Oceny Jakości Kształcenia – skład

Sprawozdanie z realizacji systemu oceny jakości kształcenia za 2016/17

Sprawozdanie z realizacji założeń systemu doskonalenia jakości kształcenia za 2016/17

 

 

Sprawozdania z realizacji systemu doskonalenia jakości kształcenia oraz z systemu oceny jakości kształcenia w latach 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016

Sprawozdanie z systemu doskonalenia jakości kształcenia za rok 2013/14

Sprawozdanie z systemu doskonalenia jakości kształcenia za rok 2014/15

Sprawozdanie z systemu doskonalenia jakości kształcenia za rok 2015/16

Sprawozdanie z systemu oceny jakości kształcenia za rok 2013/14

Sprawozdanie z systemu oceny jakości kształcenia za rok 2014/15

Sprawozdanie z systemu oceny jakości kształcenia za rok 2015/16

 

 

Rok akademicki 2015/2016

Zespół doskonalenia jakości kształcenia 2015-16

System doskonalenia jakości kształcenia językowego SJO

Jakość kształcenia – propozycje

 

 

Rok akademicki 2014/2015

Zespół doskonalenia jakości kształcenia 2014-15