BULATS – JĘZYK ŚRODOWISKA PRACY
EGZAMIN Z JĘZYKÓW OBCYCH O MIĘDZYNARODOWYM ZNACZENIU
BUSINESS LANGUAGE TESTING SYSTEM (BULATS)

Studium Języków Obcych ma w swojej ofercie egzamin testujący umiejętności językowe potrzebne w środowisku pracy w zakresie języka angielskiego.

BULATS jest systemem testów stworzonym przez University of Cambridge ESOL Examinations.

Egzamin z czytania, słuchania i struktur językowych będzie przeprowadzany on-line i wynik wraz z certyfikatem określającym Twój poziom językowy będzie dostarczony wkrótce po egzaminie. Jego cena jest konkurencyjna.

BULATS wskazuje wszystkie poziomy zaawansowania i jest ściśle związany z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Firmy i instytucje rządowe w wielu krajach znają wagę tego egzaminu.
Więcej informacji na www.bulats.org