Regulamin żetonowej rejestracji elektronicznej na lektoraty

1. Decyzją J. M. Rektora ds. Kształcenia i Studentów nr 2/2009 z dn. 29.04.2009 r. począwszy od 01.10.2009 r. studenci mają obowiązek zdania egzaminu z lektoratu na poziomie B2.

2. Rejestracja na lektoraty nastąpi drogą elektroniczną poprzez stronę usosweb.uni.opole.pl i jest przeznaczona tylko dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, którzy nie zaczęli jeszcze lektoratu.

(…)

Kliknij i czytaj dalej regulamin rejestracji: Żetonowa rejestracja na lektoraty