Poziomy biegłości wg Rady Europy – Tabela samooceny
wg skali CEF (Common European Framework)

 

CEF – ujednolicony program nauczania języków obcych opracowany i stosowany przez Komisję Europejską. Program uznawany jest w całej Unii Europejskiej. Określa kompetencje językowe osoby uczącej się języka przy pomocy poziomów biegłości językowej od A-1 do C-2.
Pobierz tabelę samooceny wg skali CEF