1. Informacje dot. uzyskania certyfikatu po zakończeniu kursu (lektoratu) i zdaniu egzaminu

CERTYFIKAT: http://sjo.uni.opole.pl/wp-content/uploads/CERTYFIKAT-SJO.pdf

 

      2.  Lista certyfikatów uprawniających do zaliczenia ogólnouczelnianego egzaminu B2 z                          języka angielskiego na podstawie certyfikatu:
            TELC B2
            FCE
            IELTS
           TOEFL
           City&Guilds Communicator
           PTE General Level 3
           TOEIC L&R
           TOEIC S&W
           ECL B2
           LCCI IQ JETSET Level 5
           LCCI IQ EFB 2 (R,W,S,L)
           LCCI IQ EFB 3 (R,W,S,L)
           BEC Preliminary
           BEC Vantage
           Certyfikat SJO
           Zaliczenia egzaminu dokonuje koordynator sekcji języka angielskiego po uprzedniej               weryfikacji certyfikatu oraz interpretacji uzyskanych punktów lub ocen na certyfikacie.